En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

Kontakter

Kontaktinformation:

 

  Pastor:

  Lotta Karlsson

  tel 072-075 72 24

  ann-charlotte.karlsson@equmeniakyrkan.nu

 

  Ordförande:

  Jakob Andersson,

  tel 0705-55 51 73,

  jakob.andersson@sjokumla.se

 

  Kassör: Håkan Paulsson,

  tel 0733-69 09 04

  hakan.paulsson50@gmail.com

 

  v ordförande;

  Mikael Norresjö,

  tel 0705-95 77 50

  micke@vadstenabuss.se

 

  övriga ledamöter

  Björn Paulsson,

  tel 0702-31 39 48

  bj.paulsson@telia.com 

 

  Adam Paulsson,

  tel 0705-58 83 75

  adamcpaulsson@hotmail.com

 

  Berit Andersson

  tel 0705-58 38 80

  a0141231012@hotmail.com