En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

Församlingens motto är: Jesus Kristus är Herre

Efter årets årsmöte  delades gemenskapen kring kaffebordet

Fika för både stora och små

 

Under hösten 2023 började Lotta Karlsson som församlingspastor på halvtid hos oss i Sjökumla

Den 17 september 2023 fick vi 4 nya medlemmar i församlingen

Barnen har alltid sin plats i gudstjänsten