En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

Om oss

Se vilket hopp

Från Markusevangeliet och Apostlagärningarna, till poddar om Filipperbrevet har vi nu nått Efesierbrevet med temat ”Se vilket hopp”. Vi fortsätter vår resa att dela tron och uppmuntra till heliga vanor som att läsa bibeln.

Vi vill inspirera och utmana människor i alla åldrar till att utforska och fördjupa sin relation med Jesus genom Bibeln. Detta kan göras på många sätt: gemensam bibelläsning, smågrupper, personliga studier och här också genom bokform. Följ våra bibelstudier under våren med temat, "Se vilket hopp" från Efesierbrevet. 20 mars och 24 april möts vi i Sjökumla missionshus kl 19 för att tränga djupare in i bibeltexterna !

.

Senaste nytt

För att odla Heliga vanor, vill vi inspirera dig att ta del av Bibelns berättelser genom en bibelläsningsplan. Under 2024  fokuserar Equmeniakyrkan på Efesierbrevet. 

I en värld där vi ofta konsumerar information i korta, snabba texter, vill vi erbjuda en annan läsupplevelse. Genom att följa en bibelläsningsplan får du chansen att fördjupa dig i hela bibelböcker, från det första kapitlet till det sista, vilket skapar en mer meningsfull berättelse.

Viktigt är att vi inte läser bibeltexterna bara för att ha läst dem – utan vi läser för att den Heliga Anden genom Ordet ska forma oss, ge oss mod och utmana oss att alltmer bli människor som förstår och sprider det hopp vi har, och som med glädje delar vår tro med andra.

Skriv gärna ut bibelläsningsplanen

Församlingens historia 

  Carl Petter och Britta Christina lät uppföra det ursprungliga huset åren 1862-1863, som idag är Sjökumla missionshus .

År 1905 byggdes huset till med "stora salen" och 1964-65 fick byggnaden exteriört sin nuvarande form.

Under 2010 byggdes entren om, och har nu fått ett nytt utseende, samtidigt som vårt kyrktorg har blivit en omtyckt mötesplats, där samtal och gemenskap utövas.

Ytterligare förändringar och uppfräschning gjordes 2016, såsom missionshuset ser ut idag

  1. Församlingen bildades enligt protokoll från 16 nov 1930, och kallades då Sjökumla missionsförening. Tidigare hade verksamheten bedrivits med utgångspunkt från Motala.

  2. Den 14 febr 1932 beslöt man byta namn till Sjökumla missionsförsamling, vilket fortfarande är namnet på församligen.

 

Pastorer som arbetat i församlingen;

 

Oscar Gustavsson

John Johansson-Ydreborg

Hugo Ahlqvist

Emil Kolbrink

Arvid Jahnson

Knut Mattson 1950-1962

Åke Thollander 1962-1966

Gunnar Mering 1968-1974

Lars-Uno Andersson 1975-1978

Ivan Czitrom 1979-1987

Lennart Johansson 1988-1994

Kristina Färdeman 1994-1996

Ingela Bergström 1996-1998

Lena Wentzel 2000-2002

Eva-Lisa Laxholm 2003-2009

Håkan Andersson 2009-2015

Lennart Johansson 2015-2018

Lotta Karlsson 2023 -